1. chính sách trả lại hàng tại www.gianphoithongminhhanoi.net

a) Quốc gia và chính sách

  • Quốc gia áp dụng chính sách trả lại hàng: Việt Nam
  • Chi tiết đường dẫn chính sách trả lại hàng tại đây

b) Hàng trả lại

  • Chúng tôi chỉ chấp nhận nhận hàng trả lại với sản phẩm bị lỗi.
  • Sản phẩm bị lỗi là sản phẩm nào không còn nguyên trạng, bị hư hỏng hoặc thiếu bộ phận do lỗi sản xuất của chúng tôi.

c) Đổi trả hàng: Chúng tôi chấp nhận để khách hàng được đổi trả hàng trong trường hợp sản phẩm không còn nguyên trạng, bị hư hỏng hoặc thiếu bộ phận.

Để trả lại sản phẩm, bạn nên gửi sản phẩm của mình qua đường bưu điện tới: {Số 43 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội}.

2. Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền và trả lại của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền đầy đủ hoặc trao đổi cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng hoặc không còn nguyên trạng, bị hư hỏng hoặc thiếu bộ phận do lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi không nhận trả lại các sản phẩm đã bị hư hỏng như rách, cong, vênh do lỗi sử dụng của khách hàng.

Có một số trường hợp chỉ được hoàn lại một phần:

Là các sản phẩm nào không còn nguyên trạng, bị hư hỏng hoặc thiếu bộ phận vì những lý do không phải do lỗi của chúng tôi.
Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 30 ngày kể từ ngày giao hàng
Hoàn tiền
Khi hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu
Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau đó, hãy liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản tiền hoàn lại của bạn được đăng chính thức.

Tiếp theo hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi khoản hoàn trả được đăng.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ {email phanphoihoaphatchinhhang@gmail.com}.

Trao đổi
Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi nó lấy cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ {email phanphoihoaphatchinhhang@gmail.com} và gửi mặt hàng của bạn đến: {Số 43 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội.}.

Những món quà
Nếu mặt hàng được đánh dấu là quà tặng khi mua và vận chuyển trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng quà tặng tương ứng với giá trị trả lại của bạn. Sau khi nhận được hàng trả lại, một phiếu quà tặng sẽ được gửi cho bạn.

Nếu mặt hàng đó không được đánh dấu là quà tặng khi mua hoặc người tặng quà đã tự vận chuyển đơn hàng để tặng cho bạn sau, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho người tặng quà và họ sẽ biết về việc bạn trả lại.

Cần giúp đỡ?
Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ {phanphoihoaphatchinhhang@gmail.com} nếu có câu hỏi liên quan đến việc hoàn tiền và trả lại hàng.